Wat is rentabiliteitswaarde?

De rentabiliteitswaarde is de waarde van de verwachting van de toekomstige netto winsten van uw bedrijf. Voor de berekening van de economische waarde van de aandelen kan deze methode slechts worden gehanteerd indien toekomstige nettowinsten stabiel zijn, er geen netto-investeringen in bedrijfsmiddelen en werkkapitaal noodzakelijk zijn, de financieringsverhouding in de loop der tijd niet wijzigt en de financieringsverhouding voldoet aan een te stellen norm voor eigen vermogen (en vreemd vermogen). Van deze situatie zal slechts in een uitzonderlijk geval sprake zijn, zodat de rentabiliteitswaarde beperkt van toepassing is.

Waarom rentabliteitswaarde?

De rentabiliteitswaarde kan worden toegepast omdat dit is afgesproken tussen de eigenaren voor de waardering van het bedrijf. Tevens is het een snelle methode indien aan de voorwaarden in de vorige alinea is voldaan.

Stabiele winst

Uw onderneming heeft een stabiele winst over de jaren heen en het is bekend met welk rendement men rekent. In dit geval kunt u de waarde van uw onderneming berekenen op basis van de rentabiliteitswaarde.

Groei

De formule voor de rentabiliteitswaarde kan worden aangepast wanneer er groei wordt verwacht. De formule is dan als volgt: rentabiliteitswaarde is winst/(rentabiliteis minus groei)

Waarom waarderen met de rentabiliteitswaarde door Corpora Valere?

Corpora Valere is vanaf 2000 actief in de fusie en overname markt en lid van de branche organiaties NIRV en BOBB. Met deskundig advies geven wij u een goede prijs kwaliteit verhouding.

Ga naar contactformulier | Corpora ValereVrijblijvende offerte?No Cure, No Pay?