Wat is intrinsieke waarde?

Dit is de waarde van het zichtbaar eigen vermogen van een onderneming, eventueel na aanpassing voor stille reserves. Deze waarderingsmethode is slechts te gebruiken indien het zichtbaar eigen vermogen inclusief stille reserves de economische waarde van de aandelen weergeeft.

Waarom intrinsieke waarde?

In de overeenkomst tussen de eigenaren kan zijn afgesproken dat bij uittreding van één van de eigenaren de intrinsieke waarde wordt toegepast. Ook bij bedrijven met een laag rendement, zoals agrarische bedrijven, kan met deze methode soms een goede weergave van de waarde worden aangegeven.

Belastingdienst

De belastingdienst wil nog wel eens een combinatie toepassen van de intrinsieke waarde en de rentabiliteitswaarde. Ook rekent de belastingdienst bij agrarische bedrijven met de voortzettingswaarde. Hiervoor zijn voor bepaalde jaren normbedragen over afgesproken.

Vastgoed

Ook bij vastgoed portefeuilles en grondposities kan de intrinsieke waarde een belangrijk onderdeel zijn voor de waardebepaling. Als het beoogde rendement niet wordt behaald, wordt op de intrinsiek waarde afgeschreven.

Waarom waarderen met de intrinsiek waarde door Corpora Valere?

Corpora Valere is vanaf 2000 actief in de fusie en overname markt en lid van de branche organiaties NIRV en BOBB. Met deskundig advies geven wij u een goede prijs kwaliteit verhouding.

Ga naar contactformulier | Corpora ValereVrijblijvende offerte?No Cure, No Pay?