Free Cash Flow

Wat is Free Cash Flow?

Free Cash Flow is de vrije geldstroom die op jaarbasis ontstaat als gevolg van de ontvangsten minus de kosten. Hier horen ook investeringen en desinvesteringen bij, maar geen afschrijvingen. De free Cash Flow is voor de eigenvermogen en de vreemdvermogen verschaffers.

Waarom waarderen op basis van Free Cash Flow?

Waarderen op basis van Free Cash Flow geeft een duidelijk beeld hoe de jaarlijkse geldstromen lopen. Hierin zijn geen afschrijvingen in verwerkt omdat deze volgens de winst en verliesrekening uitgaven zijn die al eerder zijn gepleegd.

Free Cash Flow

Bedrijfsresultaat minus Belastingen = Noplat. Noplat plus afschrijvingen plus desinvesteringen minus investeringen in werkkapitaal en vaste activa geeft de Free Cash Flow.

Afschrijvingen

Eigenlijk zouden er in de winst en verliesrekening geen afschrijvingen moeten worden vermeld. Afschrijvingen zijn een boekhoudkundig begrip om voor de belasting een stabiele geldstroom te genereren.

Waarom waarderen op basis van Free Cash Flow door Corpora Valere?

Corpora Valere is vanaf 2000 actief in de fusie en overname markt en lid van de branche organiaties NIRV en BOBB. Met deskundig advies geven wij u een goede prijs kwaliteit verhouding.

Ga naar contactformulier | Corpora ValereVrijblijvende offerte?No Cure, No Pay?