Wat is een financiële geldstroom?

Een financiële geldstroom is een geldstroom bij waarderen die niet onder de operationele geldstroom valt. We denken hierbij aan de belastingvoordelen, rente en aflossing vreemdvermogen. De financiële geldstroom vormt samen met de operationele geldstroom de mutaties van de liquide middelen.

Waarom inzicht in de financiële geldstroom?

De financiële geldstroom heeft niet zozeer met de waarde van de onderneming van doen, behalve dan het belasting voordeel. Het geeft veel inzicht in investeringen in de toekomst die al dan niet uit de eigen kasstroom kunnen worden betaald.

Belastingen

De belastingen zijn een onderdeel van de financiële geldstroom. Het gedeelte van de belastingen dat u terug krijgt is waarde verhogend voor de onderneming. Dus hoe groter het aandeel vreemd vermogen des te hoger de waarde van de onderneming (economische waarde van de activa).

Rente en aflossingen

Rente en aflossingen zijn een onderdeel van de financiële geldstroom en zijn niet van invloed op de waarde van de onderneming. Wel moeten deze in beeld worden gebracht in de toekomstige geldstromen om na te gaan of u deze in combinatie met de geplande investeringen wel kunt betalen.

Waarom bij waarderingen financiële geldstromen in beeld brengen door Corpora Valere?

Corpora Valere is vanaf 2000 actief in de fusie en overname markt en lid van de branche organiaties NIRV en BOBB. Met deskundig advies geven wij u een goede prijs kwaliteit verhouding.

Ga naar contactformulier | Corpora ValereVrijblijvende offerte?No Cure, No Pay?