Waarderingsmethode

Waarderingsmethoden

Voor de waarde bepaling van een bedrijf kunnen verschillende waarderingsmethoden worden gebruikt. Als men uitgaat van de veronderstelling dat de waarde van een bedrijf afhankelijk is van toekomstige vrije geldstromen gedisconteerd tegen een kostenvoet eigen vermogen, komt alleen de DCF methode en de daaraan afgeleide methoden aan de orde. Verdere methoden zijn ondermeer de intrinsieke waarde, liquidatie waarde en rentabliteitswaarde methoden.

Waarom een waarderingsmethode op basis free cash flow?

Een bedrijf kan enkel in de toekomst waarde generen. Andere methoden kijken vaak terug en gaan er vanuit dat zaken uit het verleden ook gelden voor de onzekere toekomst. Ook worden nog wel eens twee waarderingsmethoden met elkaar in een bepaalde verhouding verrekend.

Afschrijving versus investering.

De vrije geldstromen houden onder meer in dat afschrijving een boekhoudkundig begrip is enkel voor de belastingdruk. Er gaat bij afschrijven geen geld uit maar bij investeren wel. Dus als men denkt dat men in de toekomst veel wil investeren zal dat geld wel aanwezig moeten zijn en dus moeten worden aangegeven in de toekomstige geldstromen.

Waarom een waarderingsmethode laten toepassen door een Register Valuator van Corpora Valere?

Corpora Valere is vanaf 2000 actief in de fusie en overname markt en lid van de branche organiaties NIRV en BOBB. Met deskundig advies geven wij u een goede prijs kwaliteit verhouding.

Ga naar contactformulier | Corpora ValereVrijblijvende offerte?No Cure, No Pay?