Bedrijfswaarderingen

Bedrijfswaarderingen

De economische waarde van een onderneming wordt bepaald door de toekomstige geldstromen waarin de items tijd, geld risico en onzekerheid een grote rol spelen. Nu worden er in de praktijk diverse waarderingsmethoden toegepast namelijk de DCF methode, APV methode, Real Option methode, Intrinsiek waarde, Rentabiliteitswaarde, verbeterde Rentabiliteitswaarde en de vergelijkende marktwaarde.

De juiste waarderingsmethode?

De enige juiste methode is de DCF methode en de daaraan gelieerde methoden zoals de APV methode en de Real Option methode. Hierin worden de toekomstige verwachte vrije geldstromen contant gemaakt naar het waarderingsmoment tegen een bij het bedrijf horende vermogenskostenvoet. Corpora Valere werkt vaak met de APV methode omdat deze makkelijk is te begrijpen en veel overzicht geeft, indien nodig, over de verschillende bedrijfsonderdelen.

In de dagelijkse waarderingspraktijk wordt ook wel volgens X keer de winst gewaardeerd of 2 keer de rendementwaarde plus 3 keer de intrinsieke waarde gedeeld door 5. In sommige gevallen kunnen deze waarderingen overeenkomen met de DCF methode, maar dat is meer uitzondering dan regel.

Rapportage Bedrijfswaardering

Als Corpora Valere een bedrijfswaardering uitvoert wordt dit gerapporteerd in een waarderingsrapport welke voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gewaarborgd in de gedrags- en beroepsregels van het NIRV. Een waarderingsrapport bevat op zijn minst een samenvatting en conclusie, historie van het bedrijf, reflectie op het businessplan, SWOT analyse, waardebepaling en definities.

Corpora Valere zal u in een gratis introductiegesprek graag nader informeren over bovengenoemde items.

Waarom bedrijfswaarderingen door Corpora Valere?

Corpora Valere is vanaf 2000 actief in de fusie en overname markt en lid van de branche organiaties NIRV en BOBB. Met deskundig advies geven wij u een goede prijs kwaliteit verhouding.

Ga naar contactformulier | Corpora ValereVrijblijvende offerte?No Cure, No Pay?