Register Valuator bij bedrijfsoverdracht in de familie

Een Register Valuator kan een waardevolle ondersteuning leveren bij bedrijfsoverdracht in de familie. We kunnen hierbij denken aan het waarderen van het bedrijf, de begeleiding tussen koper en verkoper en kan optreden als mediator in geval van problemen.

Waarom een Register Valuator bij bedrijfsoverdracht familie?

Bij een bedrijfsoverdracht in de familie wilt u als koper en als verkoper dat iedereen zonder problemen waar krijgt voor zijn geld. Vaak ontstaat er discussie over de waarde van het bedrijf, kan de verkoper moeilijk afstand doen van het bedrijf en kunnen familieleden hun ongenoegen laten blijken over de waarde.

Waarderen bij bedrijfsoverdracht familie

Stel het geval dat een familielid het niet eens is met de waarde van het bedrijf. Hij/zij vindt de verkoopprijs te laag en zal dus zelf uiteindelijk minder ontvangen. In dat geval kunt u een Register Valuator inschakelen die een onafhankelijke waarde bepaald.

Trajectbegeleiding bij bedrijfsoverdracht familie

Als verkoper heeft u het bedrijf aan een familielid verkocht en u heeft nog een behoorlijke lening in het bedrijf. De huidige eigenaar doet zaken op een andere manier zoals u dat was gewend en u raakt in discussie. In dat geval kunt u een Register Valuator inschakelen die met kennis van zaken het nieuwe beleid objectief kan beoordelen zodat u met een gerust gevoel het bedrijf het bedrijf kunt laten.

Waarom een Register Valuator van Corpora Valere bij bedrjfsopvolging bedrijfsoverdracht in de familie?

Corpora Valere is vanaf 2000 actief in de fusie en overname markt en lid van de branche organiaties NIRV en BOBB. Met deskundig advies geven wij u een goede prijs kwaliteit verhouding.

Ga naar contactformulier | Corpora ValereVrijblijvende offerte?No Cure, No Pay?