Wat is Corporate Finance?

Corporate Finanance of ondernemingsfinanciering is het financieren van de onderneming voor de lange termijn. Het geld wordt uit de vermogensmarkt gehaald en deze bestaat uit de direct betrokkenen, durfkapitaal, de bank, de publieke markt en de beleggingsmarkt. 

Waarom Corporate Finance?

U wilt uw onderneming zodanig financieren zodat uw financieringskosten het laagst zijn, de risico’s het laagst zijn en uw vrijheid tot de financiers het grootst. 

Gouden balansregel

De Gouden balansregel houdt in dat het vermogen qua looptijd zoveel dient afgestemd te worden met de omlooptijd van de activa.

Agressieve financiering

Deze strategie bestaat uit het financieren van uw onderneming met voornamelijk kort vermogen, met als resultaat dat de onderneming sterk rentegevoelig is.

Conservatieve financiering

Concervatieve financiering kenmerkt zich door het feit dat de onderneming voornamelijk met lang vreemd vermogen wordt gefinancierd. Dit heeft als consequentie dat de mogelijk behaalde rendementen op het vermogen beduidend lager zijn dan de voorgaande strategiën, maar het te lopen risico het kleinst is.

Waarom Corporate Finance door Corpora Valere?

Corpora Valere is vanaf 2000 actief in de fusie en overname markt en lid van de branche organiaties NIRV en BOBB. Met deskundig advies geven wij u een goede prijs kwaliteit verhouding.