Category Archives: Blog

SW bedrijven ten dode opgeschreven!

In mijn vorige blog sprak ik over in de invoering van de Wwnv in 2013. Als gevolg van deze wetgeving zal er meer verantwoording bij de gemeenten komen te liggen en zullen de vergoedingen dalen. Er vindt momenteel een reorganisatieronde … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Kansen in 2013

In 2013 wordt de WWNV ingevoerd en krijgen ondernemers  de mogelijkheid voor goedkope arbeidskrachten en zullen gemeenten meer hun best moeten doen. De WWNV komt in de plaats van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investeren in … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

De tering naar de nering zetten

De tering naar de bering zetten  is een aloud gezegde en sluit aan bij het gezegde “ De kosten gaan voor de baat”. Het is een aloud principe en iedereen is hiervan op de hoogte. Maar het toepassen is een … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Groei managen

Momenteel moeten veel ondernemers en overheden krimp managen, maar er zijn ondernemers die ook nog groei managen. Nu zul je denken dat het managen van groei eenvoudig is, maar dat is niet zo. In de varkenshouderij gaan de banken zelfs bij de … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Twee stellingen met Griekenland als voorbeeld

Twee stellingen met Griekenland als voorbeeld. Het nut van het leven is dat een ieder naar vermogen een positieve bijdrage levert aan de instandhouding van het soort. Als iemand wordt gestraft voor een delict en wordt opgesloten heeft dat drie … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Wat is goodwill?

Wat is Goodwill? Als in google de naam goodwill wordt ingevuld verschijnen er verschillende definities. Trouwens het tegenover gestelde van goodwill is badwill! Goodwill is het verschil tussen de economische waarde van de onderneming en de boekwaarde van de onderneming. … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Gratis Bijstand

Gratis Bijstand Het kabinet vindt dat teveel mensen die wel kunnen werken, nu langs de kant staan. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen via werk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, voert het kabinet de Wet Werken naar … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

De context bewuste manager

De context bewuste manager. De context bewuste manager heeft de langste levensduur. Volgens mij is het context bewustzijn van een leider c.q. manager een van de belangrijkste competenties.. Als manager zit je altijd tussen twee of soms meerdere partijen. De … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Zes keer de winst, 5 keer de EBITDA?

Onlangs gelezen Onlangs las ik een site van een collega dat de economische waarde van de onderneming niet wordt niet beïnvloed door de wijze waarop deze is gefinancierd, met uitzondering van een belastingvoordeel op het financieren met vreemd vermogen. Ook … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

De interim manager verkoopt uw bedrijf?

U wilt uw bedrijf verkopen maar u kunt momenteel geen goede prijs krijgen. U schat in dat over een aantal jaren u een betere prijs kunt bedingen, maar u heeft eigenlijk geen zin meer om het bedrijf verder te leiden. … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment